CAD & BIM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program wykładów

Email Drukuj PDF
WykładyWykładowca: dr inż. Zbigniew Kacprzyk
środa, godz. 14:15 - 16 

sala: 134 GG


TEMATY WYKŁADÓW

Informatyka II - Wstęp do modelowania 3D

1. Od rysunku 2D do modelu 3D
2. Grafika wektora i rastrowa
3. Modelowanie geometryczne
4. Teoria koloru
5. Wizualizacje
6. Zasady pracy z systemami CAD

Wykład nr 1
Wstęp - tematyka przedmiotu. Przeznaczenie i zastosowanie systemów CAD.  Przestrzenna idea projektowania: parametryczne projektowanie architektoniczne, wizualizacja, dokumentacja techniczna. Podstawowe pojęcia stosowane w systemach CAD. Organizacja rysunku komputerowego: rysunek prototypowy, warstwy, style tekstu, wymiarowania, bloki z atrybutami, odnośniki zewnętrzne. Zasady precyzyjnego modelowania komputerowego: siatka i skok, punkty charakterystyczne na obiektach, tryb ortogonalny, śledzenie. Elementy modelu architektonicznego. Atrybuty elementów.

Wykład nr 2
Grafika komputerowa: grafika rastrowa, grafika wektorowa. Cechy grafiki rastrowej i wektorowej, zastosowania. Formaty zapisu grafiki wektorowej. Formaty zapisu grafiki rastrowej. Metody kompresji grafiki rastrowej.

Wykład nr 3
wykład Podstawowe pojęcia modelowania trójwymiarowego, płaszczyzna robocza, układy współrzędnych, rzutnie.  Modele krawędziowe, powierzchniowe, bryłowe. Schematy reprezentacji modeli. Podstawy teoretyczne modelowania powierzchniowego i bryłowego. Różnice, zalety i wady obu sposobów modelowania. Techniki tworzenia brył, prymitywy bryłowe, operacje Boole'a na bryłach. Powierzchnie oparte na krzywych Hermite'a, Beziera, B-splajnach. Powierzchnie parametryczne. Parametryzacja modeli, modelowanie obiektowe, modelowanie parametryczne i obiektowe

Wykład nr 4
Barwy w grafice komputerowej. Percepcja i kolorymetria.  Prawa Grassmana. Modele barw: RGB, CMYK, HSV, diagram CIE Lab, interpolacja w przestrzeni barw, zastosowanie modeli, trójkąt Maxwella. Zapis danych z paletą kolorów. Wybrane aspekty druku za pomocą nowoczesnych drukarek i ploterów. 
Dithering, aliasing, korekcja gamma.  CMS - system zarządzania barwami.

Wykład nr 5
Wizualizacja - cele, założenia, techniki.  
Metody prezentacji obiektu: model krawędziowy; cieniowanie płaskie, Gouraud'a, Phonga; inne. Podstawy teoretyczne metod renderingu. Metoda śledzenia promieni i metoda energetyczna. Różnice w sposobach budowy obrazu i zastosowaniach. Operowanie światłem, kolorem, nakładanie tekstur. Obróbka grafiki i prezentacja renderingów.

Wykład nr 6
Building Information Modeling (BIM). 2011-03-mFormat IFC i aecXML. Budowa systemów CAD, jądra systemów. Biblioteki graficzne, OpenGL. Aspekty współpracy aplikacji CAD. Praca grupowa, współdzielenie plików, wykorzystanie Internetu. Rapid prototyping: rapid tooling i rapid modeling. Analiza integracji systemów AEC. Rodzaje integracji. Typowe błędy przy wymianie danych rysunkowych. Systemy z bazą wiedzy i algorytmy samouczące się. Systemy CAx - metodologia, historia, kierunki rozwoju.