CAD & BIM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Test - studia stacjonarne

Email Drukuj PDF

Sprawdzian.
Informatyka. Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Przygotowanie kartki A4:

  • Imię, nazwisko, grupa dziekańska, numer albumu – z lewej strony na górze
  • Odpowiedzi: w kolejnych wierszach numer pytania i literami odpowiedzi.


Sprawdzian ma formę testu jednokrotnego wyboru z punktami ujemnymi za błędną odpowiedź.
W sumie są 24 pytania, za które można otrzymać od 0 do 24 punkty (nie ma ocen poniżej 0).

Sprawdzian musi być samodzielny.
Po zakończeniu sprawdzianu czekamy (w ciszy) na odebranie pracy.

Pytanie wyświetlane jest na ekranie w sali wykładowej co 20-30 sekund
Każde z pytań ma 1 poprawną odpowiedź:

  • Poprawna odpowiedź to +1 punkt
  • Błędna odpowiedź to −1 punkt
  • Brak odpowiedzi to 0 punktówUwaga: Na sprawdzian należy zgłosić się ze swoją gupą dziekańską. Studenci wpuszczani są wg list grup.

Na sprawdzian poprawkowy należy się zapisać.